Medarbejderdeltagelse på Arbejdsmiljøområdet — Praktisk vejledning

Keywords:

Medarbejdere har ofte indgående viden om deres arbejde, og hvordan det kan gøres sikrere. Denne vejledning viser, hvordan medarbejderne kan bruge denne viden til aktivt at samarbejde med deres ledere om at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Den beskriver de respektive roller, ansvarsområder og juridiske forpligtelser, som medarbejderne, deres repræsentanter og arbejdsgiverne har. Den giver konkrete eksempler på skridt, som alle parter kan tage på arbejdsmiljøområdet for at skabe meningsfulde forbedringer på arbejdspladsen. Denne vejledning indeholder ligeledes en nyttig »tjekliste«, som medarbejdere og deres repræsentanter kan bruge som afsæt for at sikre, at de gør deres yderste for at nedbringe risici.

Download in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |