Sammendrag – Case-baseret analyse af indvirkningen af kronisk muskel- og skeletbesvær på arbejdslivet

Keywords:

I denne rapport præsenteres otte casestudier om personer med kronisk muskel- og skeletbesvær, som med vellykket resultat er vendt tilbage til arbejdet efter en sygemelding, eller som har fortsat med at arbejde trods muskel- og skeletbesvær. Studierne har til formål at undersøge disse arbejdstageres erfaringer fra en række forskellige organisationer, sektorer og europæiske lande for at identificere god praksis.

En tidlig indsats, støtte fra ledere og kolleger og åben kommunikation er nogle af succesfaktorerne, som belyses i studierne. Enkle tiltag gjorde det ofte muligt for personerne at fortsætte i arbejdet. I analysen tages der også højde for spørgsmålet om disse tiltags overførbarhed til andre organisationer og fordelene ved at holde på erfarne medarbejdere.

Downloadin: de | el | en | es | fi | fr | it | lt | mt | pt |