Safety and health insights for digital platform work

Indsigt i arbejdsmiljø på digitale platforme

Keywords:

Udviklingen af digitale teknologier har gjort det muligt at arbejde på nye måder via eller på onlineplatforme. Leveringsbude, chauffører, sygeplejersker og grafiske designere er eksempler på mennesker, der arbejder på digitale platforme. For nogle grupper arbejdstagere kan det være en ekstra eller alternativ indtægtskilde og en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, men arbejde på digitale platforme er forbundet med arbejdsmiljørisici og -udfordringer, som kan være vanskelige at forebygge og håndtere. For at tackle denne udfordring må politikere, platforme, fagforeninger og arbejdstagere gå sammen om at indføre tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Download in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |