OSH_policies_online_platform_economy.pdf

Arbejde via digitale platforme og arbejdsmiljø: en gennemgang

Keywords:

Et stigende antal arbejdstagere ansættes via digitale platforme. Denne gennemgang definerer og beskriver digital platformsarbejde og dem, der arbejder via digitale platforme. Derudover ser den nærmere på de hermed forbundne arbejdsmiljørisici som følge af f.eks. digital overvågning, præstationskrav og jobusikkerhed.

Rapporten sætter fokus på, at de fleste platformarbejdere er selvstændige og derfor ofte ikke er beskyttet af EU's eller medlemsstaternes arbejdsmiljølovgivning, hvilket har konsekvenser for forebyggelsen og håndteringen af arbejdsmiljørisici. Nye initiativer og lovgivning, der har til formål at forbedre arbejdsvilkårene og beskytte platformsarbejdere, drøftes.

Download in: en