Arbejdsrelaterede risikofaktorer for kræft i Europa – Resumé af metoden i undersøgelsen af arbejdstageres eksponering

Keywords:

EU-OSHA's undersøgelse af arbejdstageres eksponering for risikofaktorer for kræft i Europa (WES) indeholder data om og indsigt i arbejdstageres sandsynlige eksponering for 24 kendte risikofaktorer for kræft i løbet af deres seneste arbejdsuge. WES blev gennemført i Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Ungarn og Finland i 2023.

Publikationen giver et overblik over, hvordan WES blev udarbejdet, på grundlag af det australske Work Exposures Study og OccIDEAS-værktøjet, og tilpasset en EU-kontekst. Den opsummerer også, hvordan det blev sikret, at undersøgelsen opfyldte sit formål, og hvordan den blev gennemført. 

Download in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |