Arbejdsrelaterede risikofaktorer for kræft i Europa – metoden i undersøgelsen af arbejdstageres eksponering

Keywords:

Undersøgelsen af arbejdstageres eksponering for risikofaktorer for kræft i Europa (WES) indeholder information om arbejdstageres sandsynlige eksponering for flere kendte risikofaktorer for kræft i løbet af deres seneste arbejdsuge. Denne rapport beskriver den metode, der er anvendt til at udarbejde undersøgelsen af arbejdstageres eksponering.

Den forklarer, hvordan WES blev tilpasset fra en australsk undersøgelse om arbejdsrelateret eksponering, og hvilke tiltag der blev iværksat for at oversætte spørgeskemaet til sprogene i de EU-medlemsstater, hvor det blev gennemført. Den indeholder en nærmere beskrivelse af, hvordan det tilpassede spørgeskema blev testet og af de tilgange, der efterfølgende blev anvendt til prøvetagning, vigtigt feltarbejde, kvalitetskontrol af data og datavægtning.

Rapporten indeholder flere detaljer og supplerer det allerede offentliggjorte sammendrag af metoden i undersøgelsen af arbejdstageres eksponering.

Download in: en