Eksponering for biologiske agenser og hermed forbundne sundhedsmæssige konsekvenser inden for affaldshåndtering og spildevandsrensning

Keywords:

Dette diskussionspapir redegør for resultaterne af forskning i, hvilke risici biologiske agenser udgør for arbejdstagere, der arbejder inden for affaldshåndtering og spildevandsrensning. Der produceres stadig mere affald i EU, og arbejdstagerne inden for disse sektorer udsættes ofte for potentielt skadelige mikroorganismer såsom bakterier, vira og svampe. Diskussionspapiret ser nærmere på årsagerne til en sådan eksponering, de sundhedsmæssige konsekvenser heraf og undersøger, hvordan ændringer i affaldshåndteringsmetoder påvirker de risici, som arbejdstagerne udsættes for. Gennem interviews med eksperter og fokusgrupper med arbejdstagere blev der indsamlet oplysninger om politiktiltag, der vil kunne mindske risiciene, herunder for de grupper af arbejdstagere, der er særligt udsatte.

Download in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |