OSH Pulse – Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen efter pandemien

Undersøgelsen "Flash Eurobarometer – SH Pulse", der er bestilt af EU-OSHA, giver et værdifuldt indblik i en række virkninger, som covid-19-pandemien har haft på arbejdstagernes sundhed og trivsel og relaterede tiltag på arbejdspladsen, også set i sammenhæng med den stigende brug af digitale teknologier på arbejdspladsen.

I foråret 2022 blev et repræsentativt udsnit på over 27 000 arbejdstagere interviewet pr. telefon i alle EU's medlemsstater samt Island og Norge.

Undersøgelsen fokuserer på de psykiske og fysiske stressfaktorer, som arbejdstagere står over for, og de arbejdsmiljøforanstaltninger, der gennemføres på deres arbejdsplads. Mere specifikt omhandler undersøgelsen følgende områder:

  • Psykosociale risikofaktorer, stress og mental sundhed
  • Sundhedsmæssige følger
  • Forebyggende arbejdsmiljøforanstaltninger med fokus på mental sundhed
  • Holdninger til og erfaringer med arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  • Digitalisering og anvendelse af digitale teknologier

Oplysningerne fremlægges i en oversigtsrapport og et resumé, mens 29 landefaktablade giver et indblik i de nationale resultater, og en infografik giver et hurtigt overblik over de vigtigste konklusioner.

Undersøgelsens resultater understøtter EU-OSHA's aktiviteter vedrørende digitaliseringen af arbejdslivet, psykosociale risici og stress på arbejdspladsen og forbedret overholdelse af arbejdsmiljøreglerne. Dybdegående analyse af specifikke emner vil føre til yderligere interessante konklusioner.