OSH Pulse – Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen efter pandemien

Keywords:

Denne rapport præsenterer resultaterne af en "Flash Eurobarometer – OSH Pulse"-undersøgelse bestilt af EU-OSHA med det formål at få indsigt i arbejdsmiljøsituationen ude på arbejdspladserne efter pandemien.

Et repræsentativt udsnit på over 27 000 arbejdstagere blev interviewet i april og maj 2022 i alle EU-lande plus Island og Norge. De blev spurgt om de psykiske og fysiske sundhedsbelastninger, de står over for, og betydningen af arbejdsmiljøforanstaltninger på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen indeholdt også spørgsmål om den arbejdsrelaterede anvendelse af digitale teknologier og indvirkningen heraf på arbejdstagernes trivsel.

Download in: en