Europæiske opinionsundersøgelser om arbejdsmiljøet.

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

I vores undersøgelser fokuserer vi primært på arbejdstagernes holdninger. Vi kan tilvejebringe troværdige, EU-dækkende data om den offentlige mening om arbejdsmiljøet.

Deltagelse i opinionsundersøgelser får folk til at tænke og bidrager til at øge bevidstheden om arbejdsmiljøproblemer. Resultaterne viser betydningen af et godt arbejdsmiljø og dets rolle for folkesundheden og succesrige virksomheder. Opinionsundersøgelser i hele Europa giver viden om holdningerne til arbejdsmiljøet hos en bred vifte af mennesker. Resultaterne hjælper os med at forstå forskellene mellem holdningerne hos mennesker i forskellige aldre og af forskelligt køn afhængigt af uddannelsesniveau, sektor, virksomhedsstørrelse osv.

Opinionsundersøgelser kan være nyttige med henblik på at opdage nye risici, som der skal forskes i. Fremtidige opinionsundersøgelser vil ideelt set bidrage til at udforske centrale emner og støtte fremtidige kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Målsætninger

Opinionsundersøgelser udføres med henblik på at:

  • støtte EU-OSHA's årlige forvaltningsplaner
  • give værdifuld indsigt i arbejdstagernes holdninger
  • øge bevidstheden om arbejdsmiljøet i hele Europa og om forbindelsen mellem arbejdsmiljø og sundhed
  • fremme debatten om arbejdsmiljøspørgsmål
  • tilvejebringe nyttige nationale data til kontaktpunkterne og styrke samarbejdet
  • skærpe arbejdsmiljøets profil i medierne.

Resultaterne af vores opinionsundersøgelser kan fremme debatter og diskussioner på arbejdspladsen samt informere beslutningstagerne på nationalt plan og EU-plan.

Tidligere opinionsundersøgelser

Der er gennemført flere opinionsundersøgelser til støtte for Den Europæiske Unions arbejdsmiljømål, såsom at:

  • øge arbejdstagernes bevidsthed og viden om arbejdsmiljøet
  • tilvejebringe oplysninger om, hvordan man skal tilpasse sig gruppen af aldrende arbejdstagere
  • fremme forebyggelse af risici både på og uden for arbejdspladsen
  • i højere grad anerkende arbejdsrelateret stress som et organisatorisk problem.

Se resultaterne af vores tidligere opinionsundersøgelser:

Andre relevante europæiske kilder

For at få et endnu mere udførligt billede af den offentlige mening om arbejdsmiljøet henvises til disse supplerende informationskilder: