Work-related musculoskeletal disorders summary

Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: van onderzoek tot praktijk. Welke lessen kunnen er worden getrokken?

Keywords:
Ondanks een groot aantal preventie-initiatieven doen zich in de hele EU nog steeds vele gevallen van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) voor. Het verslag bevat een samenvatting van de bevindingen van een grootschalig project waarin onderzoek is gedaan naar de redenen hiervoor en eventuele tekortkomingen in het beleid en bij de uitvoering van doeltreffende maatregelen op de werkplek.
Het project omvatte drie onderdelen: een verkennend literatuuronderzoek, een analyse van 142 nationale beleidsinitiatieven en een kwalitatieve studie naar de praktijken die op de werkplek worden toegepast om SSA’s aan te pakken. Op basis van de gecombineerde bevindingen van deze drie onderdelen worden in het verslag obstakels en succesfactoren bij de bestrijding van SSA’s onderscheiden en wordt een reeks aanbevelingen gedaan, van beleidsniveau tot werkplek.
Downloadenin: en