Terugkeer naar het werk na ziekteverlof vanwege een aandoening aan het bewegingsapparaat in de context van psychosociale risico’s op het werk

Keywords:

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat behoren tot de meest voorkomende gezondheidsproblemen onder werknemers en zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het ziekteverzuim.

In dit artikel wordt onderzocht welk effect psychosociale risico’s hebben op de terugkeer van werknemers met een aandoening aan het bewegingsapparaat naar het werk. De conclusie luidt dat de belangrijkste factoren voor een succesvolle terugkeer naar het werk onder meer bestaan uit een holistische risicobeoordeling van fysieke en psychosociale risico’s, een uitgestippeld re-integratieprogramma, het betrekken van de werknemer bij het
proces en een positieve en ondersteunende werkomgeving.

In het artikel worden de beginselen van goede praktijken voor een geslaagde terugkeer naar het werk beschreven aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Downloaden in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |