De digitalisering van werk: psychosociale risicofactoren en werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Keywords:

De digitalisering van de economie heeft de aard van werk veranderd doordat het thuiswerken, platformwerk en mobiel werken op basis van informatie- en communicatietechnologie (ICT) mogelijk heeft gemaakt. Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie zijn steeds meer Europeanen thuis gaan werken toen regels voor afstand houden werden ingevoerd.

In dit artikel worden de gevolgen van digitalisering voor de Europese beroepsbevolking onderzocht en wordt gekeken welke gevolgen digitalisering heeft voor psychosociale risicofactoren (zoals werkdruk, werkbelasting, evenwicht tussen werk en privéleven) en fysieke risicofactoren (zoals repetitieve taken, houding) voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ook de preventie van dergelijke aandoeningen en de bevordering van gezondheid en welzijn op het werk komen in het artikel aan bod.

Downloaden in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp