Preventie in beleid en praktijk. Benaderingen om werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen aan te pakken

Keywords:

Als onderdeel van het project “Evaluatie van onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de preventie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft het projectteam een uitgebreide analyse verricht van het beleid ter voorkoming van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) dat in een aantal landen wordt gevoerd. Die analyse had ten doel meer inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan de effectiviteit van strategieën en acties om dit wijdverbreide probleem op de werkplek aan te pakken.

Het verslag bevat een beschrijving van 25 beleidsinitiatieven en een grondige analyse van een verscheidenheid van strategische benaderingen van zes verschillende landen voor het voorkomen van SSA’s. Hierbij zijn lacunes in de beschikbare gegevens en tekortkomingen in de uitgevoerde evaluaties aan het licht gekomen, maar konden ook succesfactoren worden aangewezen.

Downloaden in: en