Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: waarom komen ze nog steeds zo vaak voor? Bewijsmateriaal uit literatuuronderzoek

Keywords:

Dit literatuuronderzoek bestudeert de redenen voor de aanhoudende prevalentie van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) bij werknemers in de hele EU. Ondanks nieuwe wetgeving en preventiemaatregelen blijft het niveau van werkgerelateerde SSA’s hoog.

De auteurs stellen vast welke factoren van invloed zijn op de prevalentie van SSA’s in de beroepsbevolking, waaronder veranderende werkmethoden, leeftijd en geslacht, gezondheidsgerelateerd gedrag en dito overtuigingen, psychosociale factoren en sociaaleconomische verschillen. Ze concluderen dat we een nieuwe aanpak nodig hebben om SSA’s te voorkomen en ze doen aanbevelingen.

Een daarvan is het hanteren van een meer holistische benadering van risicobeoordeling, waarbij fysieke en psychosociale risico's worden gecombineerd; beide factoren vergroten de risico’s voor werknemers voor het krijgen van een SSA.

Downloadenin: en