Preventie van spier- en skeletaandoeningen en psychosociale risico’s op de werkplek: EU-strategieën en toekomstige uitdagingen

Keywords:

Een groot aantal onderzoeken wijst op de invloed van het werk op het ontstaan van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s). Erkend wordt dat individuele, fysieke, psychologische, sociale en werkgerelateerde aspecten, alsook andere beroeps- en niet-beroepsgebonden factoren een rol spelen bij deze werkgerelateerde SSA’s. Mettertijd zijn psychosociale risico’s steeds belangrijker geworden in het onderzoek naar bepalende factoren voor SSA’s.

Er zijn sterke aanwijzingen dat psychosociale en organisatorische factoren het risico op SSA’s vergroten, vooral in combinatie met fysieke risico’s. In deze discussienota wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van SSA’s in Europa en wordt ingegaan op de situatie in Italië, waar een toenemend aantal SSA’s op het werk is vastgesteld.

De nota geeft verder een overzicht van EU-richtlijnen, -strategieën en -beleidsmaatregelen en van Europese initiatieven die gericht zijn op de preventie van werkgerelateerde SSA’s, zoals de campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022 “Gezond werk: verlicht de last!” van EU-OSHA. Tot besluit wordt in dit document gewezen op de noodzaak van een geïntegreerde, holistische en multidisciplinaire aanpak van het beheer en de preventie van SSA’s.

Downloaden in: en