Aandoeningen aan het bewegingsapparaat: verband met psychosociale risico’s op het werk

Keywords:

In het verleden waren pogingen om het risico van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, SSA’s) op de werkplek te verkleinen gericht op fysieke factoren van het werk. Maar het verband tussen SSA’s en psychosociale factoren, zoals overmatige werkbelasting en gebrek aan ondersteuning, is ook belangrijk. Psychosociale risico’s kunnen bijdragen aan SSA’s en deze verergeren, en SSA’s kunnen verband houden met psychosociale factoren.

Tegen de achtergrond van de lopende campagne “Een gezonde werkplek” wordt in dit gelegen komende literatuuronderzoek gekeken naar aanwijzingen voor het verband tussen psychosociale risicofactoren en SSA’s. In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor een doeltreffende preventie van SSA’s en wordt besproken hoe werkgevers de re-integratie en terugkeer naar het werk van werknemers die van SSA’s herstellen, kunnen bevorderen.

 

Downloaden in: en