Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychosociale risicofactoren op de werkplek — statistische analyse van EU-enquêtegegevens

Keywords:

Dit verslag behelst een conceptueel kader dat inzicht biedt in werkgerelateerde risicofactoren die aandoeningen van het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) in de hand werken en afbreuk doen aan het geestelijk welzijn. In het verslag wordt een analyse gemaakt van de resultaten van de meest recente edities van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) en de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) om het verband te onderzoeken tussen enerzijds kenmerken van specifieke banen (zoals biomechanische en psychosociale factoren) en bedrijfspraktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid en anderzijds SSA’s en welzijn.

Aangezien hieruit naar voren komt dat bepaalde psychosociale factoren een belangrijke rol spelen bij SSA’s en voor het welzijn, worden in het verslag aanbevelingen gedaan om ongezonde omstandigheden op de werkplek te voorkomen, waarbij erop wordt aangedrongen om holistische risicobeoordelingen uit te voeren.

Downloadenin: en