Summary - Betere scholen dankzij de bevordering van gezonde spieren en botten

Keywords:

We kunnen de ontwikkeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat voorkomen door scholen te betrekken bij de bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk. Om onder leerlingen een preventiecultuur te kunnen uitbouwen is het van cruciaal belang dat veiligheid en gezondheid deel uitmaken van het onderwijs.

In dit verslag wordt nagegaan hoe scholen een vroege bijdrage kunnen leveren aan preventie op lange termijn en komen verschillende aspecten van veiligheid en gezondheid aan bod. Er worden voorbeelden gegeven van geslaagde integratieprojecten in Europa en er worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen. Tot slot wordt in het verslag een strategische benadering uiteengezet voor de stelselmatige bevordering van lichaamsbeweging en de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat in scholen.

Downloaden in: cs | en | fi | is | it | mt | pl | pt | ro | sl |