Informatieblad: kankerverwekkende stoffen op het werk

Keywords:

Dit informatieblad, dat door alle partners bij de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen gezamenlijk is ontwikkeld, geeft beknopt praktisch advies over het voorkomen van de risico’s van kankerverwekkende stoffen op de werkplek. Het informatieblad is opgezet als naslagwerk voor dagelijks gebruik. Om te beginnen wordt omschreven wat kankerverwekkende stoffen op de werkplek zijn en wordt uitgelegd welke risico’s eraan verbonden zijn.

Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke wettelijke eisen zoals risicobeoordeling, de hiërarchie van preventiemaatregelen voor kankerverwekkende stoffen, en grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Tevens wordt informatie gegeven over maatregelen voor onderhoud en incidenten en over het herkennen welke werknemers in het bijzonder risico lopen.

Er zijn links naar nuttige tools, richtsnoeren en informatie over de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen – alles wat u nodig hebt om de risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk te beheren.

Downloaden in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |