Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatisering van fysieke taken met behulp van op AI gebaseerde systemen op de werkplek: praktijkvoorbeelden en aanbevelingen

Keywords:

Terwijl de verkoop van industriële robots tussen 2020 en 2021 met 31 % is toegenomen, biedt de toenemende toepassing ervan op de werkplek nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze beleidsnota besteedt aandacht aan drie Europese bedrijven van verschillende grootte die in verschillende mate geavanceerde robotica hebben geïmplementeerd voor de automatisering van taken.

Het vroeg betrekken van werknemers bij het proces, het duidelijk communiceren van de redenen en doelstellingen achter de automatisering en het aanbieden van opleidings- en scholingsmogelijkheden waren enkele van de belangrijkste factoren die de bedrijven hielpen bij het implementatieproces.

Downloaden in: el | en | fr | mt | ro |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp