Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Invoering van geavanceerde robotica en op AI gebaseerde systemen voor taakautomatisering: drijvende krachten, belemmeringen en aanbevelingen

Keywords:

Verouderde regelgeving en weerstand onder werknemers kunnen een belemmering vormen voor de succesvolle implementatie van cobots op de werkplek in termen van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Niettemin is gebleken dat bedrijven die in een vroeg stadium handelen door zich te richten op het verbeteren van de communicatie binnen het bedrijf, het betrekken van werknemers en de ervaringen van werknemers, bewustzijn van de regelgeving en dialoog, de integratie van deze technologieën vergemakkelijken en verbeteren.

In deze beleidsnota worden de belemmeringen en drijvende krachten voor VGW onderzocht zoals gerapporteerd door verschillende bedrijven die geavanceerde robotica of op AI gebaseerde systemen hebben geïmplementeerd om taken te automatiseren.

Downloaden in: de | en | et |