Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Geavanceerde robotica en op AI gebaseerde systemen op de werkplek: uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die voortvloeien uit de daadwerkelijke implementatie

Keywords:

De invoering van geavanceerde robotica of op AI gebaseerde systemen op de werkplek brengt zowel voor werkgevers als voor werknemers uitdagingen, risico’s en kansen op VGW-gebied met zich mee.

In deze beleidsnota schetsen we de algemene ervaringen van bedrijven die deze technologieën hebben geïmplementeerd, de invloed ervan op het welzijn van werknemers, sociale interacties, schermtijd, afwisseling van taken enz. op de werkplek. Hoewel de specifieke fysieke, organisatorische en psychosociale factoren die hierbij een rol spelen, kunnen variëren naargelang van de sector, zijn er aanwijzingen dat de kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk groter zijn dan de uitdagingen of risico’s die ermee gepaard gaan.

Downloaden in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |