Advanced robotic automation: comparative case study report

Geavanceerde robotautomatisering: vergelijkend casestudyverslag

Keywords:

Geavanceerde robotica en op AI gebaseerde systemen voor het automatiseren van cognitieve en fysieke taken bieden in veel sectoren veelbelovende vooruitzichten. Dit verslag draagt bij aan het onderzoek naar de toepassing en het beheer ervan op Europese werkplekken, met name wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk.

Het bevat een presentatie van de resultaten van elf door EU-OSHA ontwikkelde casestudy’s, waarin kansen, uitdagingen, drijvende krachten en belemmeringen voor een veilige implementatie van dergelijke systemen worden belicht. De aanbevelingen zijn gericht op de huidige en toekomstige toepassing, met name op het gebied van ergonomisch ontwerp en maatregelen om de acceptatie door werknemers te bevorderen.

Downloaden in: en