Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Automatisering van cognitieve taken op de werkplek met behulp van op AI gebaseerde systemen: praktijkvoorbeelden en aanbevelingen

Keywords:

Een gasinfrastructuurbedrijf in Noorwegen, een Britse non-profitorganisatie die actief is op het gebied van journalistiek en politiek en een Duits conglomeraat hebben allemaal op AI gebaseerde systemen geïntegreerd om cognitieve taken op de werkplek te automatiseren. Deze systemen helpen de werknemers bij hun kerntaken en zorgen ervoor dat zij onder betere VGW-omstandigheden kunnen werken.

In deze beleidsnota worden de ervaringen van de drie bedrijven van verschillende grootte onderzocht en worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van deze technologieën op de werkplek, rekening houdend met het fysieke en mentale welzijn van werknemers en de privacy van gegevens.

Downloaden in: en | es | hr | mt |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp