COVID-19: LURA LEJN IL-POST TAX-XOGĦOL - L-adattament tal-postijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema
24/04/2020 Tip: Gwidi Ewropej 16 paġni

COVID-19: LURA LEJN IL-POST TAX-XOGĦOL - L-adattament tal-postijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema

Keywords:COVID-19, Biological agents, Mard relatat max-xogħol

Dawn il-linji gwida mhux vinkolanti għandhom l-għan li jgħinu lill-impjegaturi u lill-ħaddiema biex jibqgħu sikuri u b’saħħithom f’ambjent tax-xogħol li jkun inbidel b’mod sinifikanti minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

Dawn jagħtu parir dwar il-valutazzjoni tar-riskju u dwar miżuri xierqa bħat-tnaqqis tal-esponiment, il-kontinwazzjoni tax-xogħol, l-indirizzar tal-assenzi u l-ġestjoni tal-ħaddiema li jaħdmu mid-dar.

L-involviment tal-ħaddiema u l-għoti ta’ kura lil dawk li kienu morda ġew inklużi wkoll, kif ukoll informazzjoni u aktar links għal ħafna setturi, impjiegi u pajjiżi.

Jekk jogħġbok innota li d-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan id-dokument hija l-24 ta’ April 2020.

L-artiklu tal-OSHwiki korrispondenti jiġi rivedut perjodikament u r-riżorsi speċifiċi għas-settur jiġu aġġornati fuq bażi kontinwa.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett