Undersøgelse blandt arbejdstagere om eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa

Keywords:

Med denne projektoversigt præsenteres en ny og banebrydende undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa. Der mangler pålidelige og sammenlignelige data på EU-plan om eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen, og formålet med den nye undersøgelse er at bygge bro over informationskløften på dette område, der udgør et af de største arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i Europa.

Undersøgelsen vil bygge på modellen for det australske "Workplace Exposures Study", idet der anvendes en webbaseret applikation til at vurdere den erhvervsmæssige eksponering baseret på arbejdstagernes opgaver (OccIDEAS).  Den vil i første omgang blive gennemført i et bredt repræsentativt udsnit omfattende seks EU-medlemsstater, og de første resultater forventes at indløbe i 2023.

Download in: de | en | es | fi | fr | hu |