Sammendrag – Gennemførlighedsundersøgelse vedrørende udvikling af en computerstøttet telefonundersøgelse for at vurdere arbejdstageres eksponering for kræftfremkaldende stoffer i Den Europæiske Union.

Keywords:

Eksponering for kræftfremkaldende stoffer kan medføre kræft, som er en af de vigtigste årsager til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Pålidelige data om eksponeringer for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladser er særdeles vigtige for europæiske arbejdstageres sundhed og sikkerhed. Denne rapport præsenterer resultaterne af en gennemførlighedsundersøgelse for en spørgeundersøgelse med udgangspunkt i en australsk undersøgelse, hvor der blev indsamlet information fra arbejdstagere om sådanne eksponeringer. Der vil blive brugt et algoritmesystem for at vurdere eksponeringen i EU på grundlag af de indsamlede data.

Undersøgelsen fastslog, at med en rimelig investering af tid og penge kan den australske undersøgelse tilpasses til brug i EU. 

Download in: en