Kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for arbejdsmiljøet – en forskningsgennemgang

Keywords:

Denne rapport omhandler samspillet mellem køn og alder i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Der foretages en undersøgelse af behovet for at vurdere aldersrelaterede forandringer i tilknytning til biologiske kønsforskelle – såsom overgangsalder, et område, hvor der mangler forskning – og sociale (samfundsskabte) kønsforskelle – herunder vertikal segregering (hierarkiske forskelle) og horisontal segregering (fremherskende i forskellige sektorer), som udsætter kvinder for andre risici end mænd. Disse forskelle gør sig gældende gennem et helt arbejdsliv, og det konkluderes, at både kønsforskelle og aldring bør indgå i risikovurderinger i en livscyklustilgang.

Download in: en