Telearbejde og risiko- og forebyggelsesstrategier under covid-19-pandemien

Keywords:

Denne korte rapport beskriver de vigtigste drivkræfter bag telearbejde og de dermed forbundne arbejdsmiljørisici, fordele og udfordringer, der er opstået for arbejdstagere og organisationer under pandemien. Den fremhæver såvel betydningen af arbejdsstationsrisikovurderinger for at beskytte telearbejderes fysiske sundhed som de potentielle psykosociale risici, der påvirker dem. Den omhandler også de gældende EU-bestemmelser for telearbejde, inklusive retten til at være offline.

Rapporten indeholder eksempler på god arbejdsmiljøpraksis anvendt af virksomheder rundt omkring i Europa for at støtte telearbejdere under pandemien.

Download in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |