Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Regulering af telearbejde i Europa i tiden efter covid-19

Keywords:

Covid-19-pandemien har tvunget mange virksomheder til at gå over til telearbejde. Her i tiden efter pandemien, hvor telearbejde ser ud til at fortsætte for mange, er de gældende foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og trivsel kommet i søgelyset.

I denne rapport undersøges det, hvordan telearbejde blev reguleret på EU-plan og nationalt plan før covid-19. Der ses nærmere på spørgsmål vedrørende lovgivning, beskæftigelse og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Betydningen af overenskomstforhandling og arbejdsmarkedsdialog drøftes også.

Rapporten munder ud i en undersøgelse af lovgivningsændringer og initiativer vedtaget i kølvandet på pandemien for at bidrage til udformningen af effektive tilgange til regulering af telearbejde i EU i tiden efter covid-19.

Download in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |

Yderligere publikationer om dette emne