Integrering af arbejdsmiljøet i vurderingen af cybersikkerhedsrisici

Keywords:
Når man ser på konsekvenserne af et cyberangreb, fokuseres der ikke nok på aspekter som arbejdstagernes fysiske og mentale sundhed, f.eks. fysiske skader og psykosociale problemer. Det skyldes, at cyberangreb ses som en ekstern trussel, mens arbejdsmiljøet håndteres internt. For at håndtere cyberangreb skal organisationerne integrere arbejdsmiljøet i risikovurderingen af cybersikkerhed.
I dette oplæg undersøges arbejdsmiljørisici forbundet med cybertrusler, og der fremlægges en helhedsorienteret tilgang til cybersikkerhed. For at bekæmpe cyberkriminalitet er det f.eks. vigtigt at øge bevidstheden blandt alle interessenter, lige fra arbejdsmiljøfagfolk til chefer for IT-sikkerhed.
Download in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |