Covid-19 og muskel- og skeletbesvær: en dobbelt risikobyrde for vandrende arbejdstagere i Europa?

Keywords:

Covid-19 udgør en ny og fremvoksende arbejdsrelateret sundhedsrisiko. Med dette diskussionsoplæg stilles der skarpt på de uforholdsmæssigt store risici, som vandrende arbejdstagere står over for. Denne gruppe er i forvejen en af de mest udsatte på det europæiske arbejdsmarked.

Der ses nærmere på job forbundet med særlig udsathed ikke alene for covid-19, men også for muskel- og skeletbesvær, en anden meget udbredt arbejdsrelateret sygdom.

Resultaterne viser, at vandrende arbejdstagere er overrepræsenteret i job, hvor risikoen for eksponering for covid-19 og/eller for muskel- og skeletbesvær er høj. Dette bekræfter, at covid-19 har forværret de eksisterende uligheder blandt vandrende arbejdstagere.

Det anbefales i oplægget at træffe en række foranstaltninger til at sikre, at vandrende arbejdstageres sundhed og trivsel beskyttes, herunder målrettede informationskampagner, adgang til sundhedspleje og beskæftigelsesstøtte.

Downloadin: bg | en | et | fr |