Den cirkulære økonomi og arbejdsmiljøet: Digitaliseringens rolle i den cirkulære økonomi og konsekvenserne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen frem til 2040

Keywords:

Omstilling til en cirkulær økonomi er afgørende for den fremtidige bæredygtighed i EU. Digitale teknologier er afgørende for en effektiv omstilling til en cirkulær økonomi. Både digitalisering på arbejdspladsen og ændringer i cirkularitet frembyder muligheder og udfordringer for sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, som skal indregnes i denne omstilling.

Dette policy brief undersøger digitaliserings rolle i en cirkulær økonomi og dennes potentielle arbejdsmiljømæssige konsekvenser under fire scenarier for cirkulær økonomi i 2040. Den fokuserer på forhold, der er fælles for alle fire scenarier, herunder informationsformidling og -deling, fleksibelt arbejde, afkvalificering, og risici i forbindelse med overvågning af og kontrol med arbejdstagere.

Artiklen slutter af med at diskutere udfordringerne ved at administrere digitale teknologiers rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi med et godt arbejdsmiljø.

Download in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |