foresight cover

Resumé — Fremsynsundersøgelse om den cirkulære økonomi og indvirkningen heraf på arbejdsmiljøet

Keywords:

Fase 1: Makroscenarier

Omstillingen til en cirkulær økonomi er afgørende for EU's mål om at opnå kulstofneutralitet senest i 2050 og samtidig skabe bæredygtig vækst og kvalitetsjob.

I EU-OSHA's fremsynsprojekt overvejes det, hvordan forskellige sektorer kan blive påvirket af bestræbelserne på at indføre en cirkulær økonomi frem til 2040, og hvilke konsekvenser dette kan have for arbejdsmiljøet.

I denne rapport — projektets fase 1 — anvendes fire fremtidsscenarier som udgangspunkt for at drøfte de potentielle risici og muligheder. Der lægges særlig vægt på virkningerne af digitalisering (en vigtig katalysator for overgangen til en cirkulær økonomi) og indvirkningen på affaldssektoren, som vil spille en afgørende rolle i enhver fremtidig cirkulær økonomi.

Arbejdet på scenarierne vil fortsætte i dette projekts fase 2, der er rettet mod at formidle og skræddersy scenarierne gennem interessentdialog og workshopper.

Download in: de | en | fr | pt |

Yderligere publikationer om dette emne