Kunstig intelligens inden for personaleledelse: definitioner, udbredelse og konsekvenser

Keywords:

Værktøjer til kunstig intelligens (AI) revolutionerer arbejdspladsen. Dette policynotat ser nærmere på denne revolutionerende udvikling og de eventuelle konsekvenser forbundet hermed for arbejdstagerne.

I notatet defineres AI-baseret personaleledelse, og der gives en oversigt over, hvordan AI-baseret personaleledelse anvendes og af hvem. Der redegøres også for de risici og muligheder for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, som anvendelsen heraf indebærer.

Endvidere præsenteres resultaterne af EU-OSHA's forskning inden for AI-baserede personaleledelsessystemer, og hvordan de påvirker arbejdsmiljøet. Resultaterne bygger på en litteraturgennemgang, dybdegående interviews med eksperter, høringer af nationale kontaktpunkter og en analyse af data fra den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-3).

Download in: en | lt |

Yderligere publikationer om dette emne