Kunstig intelligens inden for personaleledelse: gældende og fremtidig lovgivning

Keywords:

AI-baserede systemer inden for personaleledelse kan have negative følger for arbejdstagernes sundhed, sikkerhed og trivsel.

I dette policynotat drøftes det, hvordan gældende lovgivning og nye forslag til lovgivning om kunstig intelligens, datastyring og arbejdsmiljø på EU-plan og nationalt plan kan afbøde de mulige negative følger af AI-baserede personaleledelsessystemer for arbejdsmiljøet.

Notatet indeholder også anbefalinger med henblik på at mindske de risici, der er forbundet med udformningen og anvendelsen af AI-baserede personaleledelsessystemer. 

Downloadin: en