Den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen – en forskningsgennemgang – sammendrag

Keywords:

Denne publikation indeholder et sammendrag af hele rapporten om Europas aldrende arbejdsstyrke, "Research review of OSH issues and the ageing workforce", og kortlægger baggrunden for undersøgelsen, nemlig den aldrende arbejdsstyrke i Europa. Den beskriver de væsentligste resultater i relation til de tre hovedspørgsmål, der blev undersøgt: 1) "Hvilke forandringer oplever den enkelte ældre?", 2) "Hvilke følger har disse forandringer gennem et helt arbejdsliv?" og 3) "Hvilke foranstaltninger til forbedring af arbejdsmiljøet kan fremme bæredygtigt arbejde gennem et helt arbejdsliv?". Undersøgelsen identificerer områder, hvor der er mangler i den aktuelle viden, og de overordnede konklusioner og mulige politiske konsekvenser sammenfattes med fokus på vigtigheden af at vurdere den enkeltes arbejdsevne og specifikke foranstaltninger i risikoforebyggelsesstrategier.

Download in: en