Den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen – en forskningsgennemgang – faktablad

Grundlaget for dette faktablad er en gennemgang af hovedkonklusionerne vedrørende bæredygtigt arbejde, og arbejdsmiljøet undersøges på baggrund af den aldrende befolkning. Det giver en beskrivelse af de generelle aldersbetingede forandringer, vi oplever, men belyser også de individuelle forskelle. Konsekvenserne af disse forandringer for arbejdsmiljøet og et bæredygtigt arbejdsliv vurderes, og vigtigheden af at basere risikovurderinger på fysisk kapacitet frem for alder understreges. Her beskrives vellykkede foranstaltninger inden for risikoforebyggelse og fremme af bæredygtigt arbejde gennem et helt liv, og vigtigheden af integrerede arbejdsmiljøsystemer drøftes. Endelig identificeres mangler ved undersøgelsen, og områder for fremtidige undersøgelser afdækkes.

Download in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |