Den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for arbejdsmiljøet – en forskningsgennemgang

Keywords:

Dette er en præsentation af konteksten for udarbejdelsen af gennemgangen, nemlig den aldrende arbejdsstyrke i Europa. Forskning på området belyses gennem tre hovedspørgsmål: 1) "Hvilke forandringer oplever den enkelte ældre?", 2) "Hvilke følger har disse forandringer gennem et helt arbejdsliv?" og 3) "Hvilke foranstaltninger til forbedring af arbejdsmiljøet kan fremme bæredygtigt arbejde gennem et helt arbejdsliv?". Undersøgelsen identificerer områder, hvor der er mangler i den aktuelle viden, og de overordnede konklusioner og mulige politiske konsekvenser fremlægges med fokus på vigtigheden af bedre forebyggelse for alle arbejdstagere, af at vurdere den enkeltes arbejdsevne og specifikke foranstaltninger i risikoforebyggelsesstrategier og af effektive arbejdsmiljøsystemer.

Download in: en