You are here

Kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2018-2019"

Future Healthy Workplaces Campaigns

Formålet med kampagnen er at:

 • At øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er at forebygge risici forbundet med farlige stoffer, og dermed undgå almindelige misforståelser.
 • At fremme risikovurdering ved at informere om praktiske værktøjer og skabe mulighed for udveksling af god praksis, navnlig med hensyn til:
  • at fjerne eller erstatte farlige stoffer på arbejdspladsen
  • hierarkiet af forebyggende foranstaltninger (dvs. at følge det hierarki, der er fastlagt i lovgivningen, så det altid er den mest effektive type foranstaltning, der vælges).
 • At øge bevidstheden om risici, der er forbundet med eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, ved at fremme udveksling af god praksis. EU-OSHA har i den forbindelse undertegnet en aftale, hvorved det forpligter sig til at følge EU's køreplan for kræftfremkaldende stoffer.
 • At levere målrettede tjenester til grupper af arbejdstagere med særlige behov og udsathed for højere risikoniveauer ved at tilvejebringe afstemt information og eksempler på god praksis. Disse grupper omfatter:
  • kvinder
  • vandrende arbejdstagere
  • unge
  • arbejdstagere med øget risiko på grund af den branche eller stilling, de er i
  • midlertidige arbejdstagere og arbejdstagere i den uformelle økonomi.
 • At øge kendskabet til den lovramme, som allerede er indført for at beskytte arbejdstagerne, og at fremhæve de seneste strategiske tiltag.