Kampagne for 2018-2019: Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien

Future Healthy Workplaces Campaigns

At blive udsat for farlige stoffer er meget mere almindeligt på Europas arbejdspladser, end de fleste mennesker forestiller sig. Farlige stoffer på arbejdspladsen kan medføre en bred vifte af sundhedsproblemer og sygdomme samt udgøre sundhedsrisici. Kampagnen for 2018-2019 har til formål at øge bevidstheden om de risici, som farlige stoffer udgør på arbejdspladsen, og at fremme en kultur af risikoforebyggelse.

Kampagneformål

 • At øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er at forebygge risici forbundet med farlige stoffer, og dermed undgå almindelige misforståelser.
 • At fremme risikovurdering ved at informere om praktiske værktøjer og skabe mulighed for udveksling af god praksis, navnlig med hensyn til:
  • at fjerne eller erstatte farlige stoffer på arbejdspladsen
  • hierarkiet af forebyggende foranstaltninger (dvs. at følge det hierarki, der er fastlagt i lovgivningen, så det altid er den mest effektive type foranstaltning, der vælges).
 • At øge bevidstheden om risici, der er forbundet med udsættelse for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, ved at fremme udveksling af god praksis. EU-OSHA har i den forbindelse undertegnet en aftale, hvorved det forpligter sig til at følge EU's køreplan for kræftfremkaldende stoffer.
 • At levere målrettede tjenester til grupper af arbejdstagere med særlige behov og udsathed for højere risikoniveauer ved at tilvejebringe afstemt information og eksempler på god praksis. Risiciene kan være højere, fordi disse arbejdstagere er uerfarne, dårligt informerede eller fysisk mere sårbare, eller fordi de ofte skifter job eller arbejder i sektorer, hvor der ikke er så stor opmærksomhed på problemet, eller på grund af større eller anden fysiologisk følsomhed (f.eks. hos unge lærlinge eller forskelle mellem mænd og kvinder).
 • At øge kendskabet til den lovramme, som allerede er indført for at beskytte arbejdstagerne, og at fremhæve strategiske tiltag.

Baggrund

På trods af en stor mængde lovgivning, der sigter mod at beskytte arbejdere mod farlige stoffer, udgør de fortsat store sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen. Et stort antal mennesker i den Europæiske Union er udsat for farlige stoffer under arbejdet. Fordi farerne ofte er usynlige eller ikke godt forståede — de kan skyldes dampe eller støv eller eventuelt tilfældig eksponering — kan de desuden risikere ikke at blive adresseret ordentligt. Ofte skrides der ikke til handling, før det er for sent.

Ved at samarbejde kan ledelse og medarbejdere opbygge en stærk risikoforebyggelseskultur, hvori erstatning er en del af forebyggelses- og beskyttelsesrutiner. En komplet risikovurdering er et vigtigt skridt i processen.

Arrangementer i forbindelse med kampagnen

Nogle vigtige kampagnedatoer er:

 • EU-partnerskabsmøde: Marts 2018
 • Kampagnestart og iværksættelse af priser for god praksis: April 2018
 • Den europæiske arbejdsmiljøuge: Oktober 2018
 • Filmprisen for sunde arbejdspladser: November 2018
 • Arrangement til udveksling af god praksis: Andet kvartal 2019
 • Den europæiske arbejdsmiljøuge: Oktober 2019
 • Filmprisen for sunde arbejdspladser November 2019
 • Topmøde om sunde arbejdspladser og prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet: November 2019

Hvem kan deltage? Hvordan deltager man?

Enhver, som er interesseret i sikkerhed og -sundhed på arbejdspladsen, er mere end velkommen til at deltage. Vi opfordrer især følgende grupper til at give deres besyv med under kampagnen:

 • EU-OSHA's knudepunkter og deres netværk
 • arbejdsmarkedets parter (på europæisk og nationalt plan)
 • sektordialogudvalg
 • politiske beslutningstagere (på europæisk og nationalt plan)
 • store virksomheder, branchesammenslutninger og sammenslutninger af SMV'er
 • europæiske institutioner og deres netværk (Enterprise Europe-netværket)
 • europæiske ikke-statslige organisationer
 • arbejdsmiljøeksperter og deres sammenslutninger
 • arbejdsmiljøforskere
 • arbejdstilsyn og deres sammenslutninger
 • medierne.

Der er mange måde at blive involveret på. For eksempel kan du (eller din organisation):

 • skabe opmærksomhed ved at omdele kampagnemateriale
 • organisere arrangementer og aktiviteter
 • bruge og promovere praktiske redskaber
 • blive officiel kampagnepartner
 • besøge kampagnens hjemmeside og følge kampagnens hashtag #EUhealthyworkplaces på de sociale medier (Facebook,Twitter og LinkedIn).

Praktisk hjælp

Du kan finde en stor mængde ressourcer på den særligt indrettede hjemmeside www.healthy-workplaces.eu, herunder:

 • en omfattende kampagnevejledning
 • en serie af informationsark om prioriterede emner
 • et praktisk e-værktøj, der tilbyder vejledning i at håndtere farlige stoffer på arbejdspladsen
 • en database, der indeholder casestudier, værktøjer og andre materialer om god praksis
 • præsentationer, plakater, brochurer og infografik, som kan bruges til at promovere kampagnen
 • kampagnens værktøjskasse til at støtte dig med dine kampagneaktiviteter
 • database med audiovisuelt materiale til at skabe opmærksomhed og animerede videoer med Napo
 • nyttige links.