Opgave og vision

Disse erklæringer vedtages af bestyrelsen som led i virksomhedsstrategien. De udtrykker, hvordan bestyrelsen ønsker, at agenturet skal gennemføre sit mandat.

Vores opgave

Vi udvikler, indsamler og tilvejebringer pålidelige og relevante oplysninger, analyser og værktøjer med henblik på at fremme viden, skabe øget opmærksomhed og udveksle oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål og god praksis til brug for dem, der er beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Vores vision

At være anerkendt som førende inden for fremme af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Europa baseret på trepartssamarbejde, medarbejderdeltagelse og udvikling af en risikoforebyggelseskultur på arbejdsmiljøområdet med henblik på at sikre en intelligent, bæredygtig, produktiv og inklusiv økonomi.

EU-OSHA er Den Europæiske Unions informationsagentur for arbejdsmiljø. Vores arbejde bidrager til Europa-Kommissionens strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014–2020 og andre relevante EU-strategier og -programmer såsom Europa 2020.

Find flere oplysninger i vores virksomhedsstrategi og arbejdsprogrammer og i forordningen om EU-OSHA's oprettelse.