Opgave og vision

EU-OSHA's rolle inden for det mandat, der er fastsat i forordningen om dets oprettelse, er forklaret i beskrivelsen af dets opgave og vision. I opgavebeskrivelsen er det fastsat, hvad agenturet skal foretage sig. I visionsbeskrivelsen forklares det, hvad agenturet sigter mod at opnå.

 

Disse erklæringer vedtages af bestyrelsen som led i virksomhedsstrategien. De udtrykker, hvordan bestyrelsen ønsker, at agenturet skal gennemføre sit mandat.

Vores opgave

Vi udvikler, indsamler og tilvejebringer pålidelige og relevante oplysninger, analyser og værktøjer med henblik på at fremme viden, skabe øget opmærksomhed og udveksle oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål og god praksis til brug for dem, der er beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Vores vision

At være anerkendt som førende inden for fremme af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Europa baseret på trepartssamarbejde, medarbejderdeltagelse og udvikling af en risikoforebyggelseskultur på arbejdsmiljøområdet med henblik på at sikre en intelligent, bæredygtig, produktiv og inklusiv økonomi.

EU-OSHA er den Europæiske Unions informationstjeneste inden for arbejdsmiljøanliggender. Gennem vores indsats bidrager vi til Europa-Kommissionens strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027 og andre relevante EU-strategier og -programmer.

Find flere oplysninger i vores virksomhedsstrategi og arbejdsprogrammer og i forordningen om EU-OSHA's oprettelse.