Factsheets 62 - Varnost mladih delavcev – nasveti za nadzornike

Keywords:

Po evropskih statističnih podatkih je pogostost poškodb pri delu med delavci, ki so stari od 18 do 24 let, za 50% višja kot pri drugih starostnih skupinah. K tako pogostim nezgodam prispeva pomanjkanje ustreznega nadzora. Mladi pri delu niso seznanjeni s svojim delovnim mestom, delovnim okoljem in tveganji, povezanimi z njima. Zaradi neizkušenosti se verjetno ne zavedajo tveganj in jim ne namenjajo zadostne pozornosti. Obstaja tudi nekaj posebnih omejitev v zvezi z delom oseb, mlajših od 18 let. Mladi zato poleg usposabljanja verjetno potrebujejo več nadzora kot odrasli. To se nanaša tudi na mlade, ki so na delovni praksi ali poklicnem usposabljanju, in novo zaposlene osebe.

Prenesiin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |