Izpostavljenost biološkim sredstvom in povezane zdravstvene težave pri kmetijski pridelavi

Keywords:

Ta dokument za razpravo predstavlja izsledke raziskave, v kateri se je potrdilo, da za delavce v industriji kmetijskega pridelovanja – na primer za kmete, kmetijske pridelovalce in delavce v rastlinjakih – velja visoko tveganje zaradi izpostavljenosti biološkim sredstvom pri delu. Ti delavci so zaradi narave svojega dela redno v stiku z raznovrstnimi biološkimi sredstvi, posledica pa je visoka prevalenca za z delom povezane bolezni v tem sektorju.

Dokument za razpravo obravnava učinke na zdravje, ki so posledica take izpostavljenosti, ter proučuje tako delavce, ki so najbolj ranljivi, kot nastajajoča tveganja. Navedeni so primeri uspešnih ukrepov politike, ki so trenutno vzpostavljeni v Evropi, in priporoča načine, kako še izboljšati preprečevanje tveganj.

 

 

Prenesi in: bg | el | en | lt |