Biološka sredstva in značilne bolezni, povezane z delom, v poklicih, ki vključujejo potovanja in stike s tistimi, ki potujejo

Keywords:

Nova raziskava, izvedena v okviru velikega projekta za odpravo vrzeli v znanju o bioloških sredstvih na delovnem mestu, je razkrila, da za delavce v poklicih, ki vključujejo potovanje ali stik s tistimi, ki potujejo – vključno s tistimi, ki potujejo prek državnih meja, in tistimi, ki se pri delu srečujejo z migranti in begunci –, še posebno velja tveganje zaradi izpostavljenosti biološkim sredstvom.

Ta dokument za razpravo proučuje raznovrstne poklice v tem sektorju in raziskuje, kako se pomembno razlikujejo glede stopenj izpostavljenosti. Obravnava povezane učinke na zdravje, nastajajoča tveganja in proučuje skupine, ki so še posebno ranljive. Na podlagi informacij iz intervjujev s strokovnjaki in iz ciljnih skupin poudarja, da primanjkuje ciljno usmerjenih ukrepov in da je potreben bolj racionaliziran pristop k preprečevanju tveganj.

Prenesi in: el | en | lv |