Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Seznanite se z novim poročilom o duševnem zdravju na delovnem mestu po covidu-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Obravnava duševnega zdravja, povezanega z delom, je po pandemiji postala še nujnejša. Najnovejše poročilo EU-OSHA vsebuje poglobljeno analizo evropskih raziskav o duševnem zdravju na delovnem mestu, pri čemer so zajeta obdobja pred in med pandemijo ter po njej. Poročilo vključuje podatke iz raziskave OSH Pulse za leto 2022, v kateri je sodelovalo več kot 27 000 delavcev iz vseh držav članic EU, Islandije in Norveške. 

Novo poročilo ponuja dragocena spoznanja, ki bodo omogočila lažje sprejemanje informiranih odločitev za preprečevanje in reševanje izzivov na področju duševnega zdravja, povezanih z delom. 

Preberite poročilo Duševno zdravje na delovnem mestu po covidu-19 – Kaj nam lahko povedo evropski podatki

Več informacij najdete v naši tematski rubriki, namenjeni psihosocialnim tveganjem in duševnemu zdravju na delovnem mestu.