Anketa OSH Pulse – varnost in zdravje pri delu po pandemiji

Z anketo Flash Eurobarometer – OSH Pulse, katere izvedbo je naročila agencija EU-OSHA, so bila pridobljena koristna dognanja glede vplivov pandemije covida-19 na zdravje in dobro počutje delavcev ter učinkov s tem povezanih ukrepov na delovnem mestu, tudi v kombinaciji z naraščajočo uporabo digitalnih tehnologij pri delu.

Letos spomladi je bila opravljena telefonska anketa na reprezentativnem vzorcu delavcev iz vseh držav članic EU ter z Islandije in Norveške.

Anketna vprašanja so bila osredotočena na stresorje, ki vplivajo na duševno in fizično zdravje delavcev, in ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so bili sprejeti v njihovih podjetjih. Z anketo so bila podrobneje raziskana naslednja področja:

  • psihosocialni dejavniki tveganja, stres in duševno zdravje;
  • posledice za zdravje;
  • preventivni ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, usmerjeni v duševno zdravje;
  • mnenja in izkušnje z varnostjo in zdravjem pri delu;
  • digitalizacija in uporaba digitalnih tehnologij.

Izsledki ankete so predstavljeni v zbirnem poročilu in povzetku, dopolnjujejo pa jih informativni listi za vsako od 29 sodelujočih držav, ki prikazujejo rezultate ankete na nacionalni ravni, in infografika s kratkim pregledom glavnih ugotovitev.

Rezultati ankete podpirajo dejavnosti agencije EU-OSHA v zvezi z digitalizacijo delapsihosocialnimi tveganji in stresom pri delu ter prizadevanji za izboljšanje skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Poglobljena analiza posameznih tem bo dala nadaljnje zanimive ugotovitve.