Upravni odbor in izvršni odbor

Kdo so ključni nosilci odločanja pri agenciji EU-OSHA?

Upravni odbor

Upravni odbor, ki mu odgovarja izvršni direktor, zastavlja strategijo in cilje agencije. Urejata ga uredba o ustanovitvi agencije in poslovnik. Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja in sprejme naslednje ključne dokumente:

Člani upravnega odbora so imenovani v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije EU-OSHA. Svet za vsako državo članico imenuje predstavnike treh glavnih interesnih skupin, tj. vlade ter združenj delodajalcev in delavcev. Evropska komisija imenuje svoje člane, Evropski parlament pa imenuje neodvisnega strokovnjaka.

Vlogo predsednika upravnega odbora vsako leto izmenično opravljajo predstavniki treh glavnih interesnih skupin. Upravni odbor se sestaja najmanj dvakrat na leto, zapisniki sej pa so javno dostopni; glejte seznam članov upravnega odbora, vključno z izjavami o interesih in odsotnosti navzkrižja interesov, in povzetke življenjepisov.

Izvršni odbor upravnega odbora

Je manjša usmerjevalna skupina, sestavljena iz osmih članov upravnega odbora. Sestaja se trikrat letno ter nadzoruje pripravo in izvajanje odločb upravnega odbora. Tudi zapisniki sej izvršnega odbora so javno dostopni (glej spodaj).

Glej seznam članov izvršnega odbora in njihovih namestnikov.