You are here

Upravni odbor in biro

Upravni odbor

Upravni odbor, ki mu odgovarja direktor, zastavlja strategijo in cilje agencije. Urejata ga uredba o ustanovitvi agencije in poslovnik. Upravni odbor imenuje direktorja in sprejme naslednje ključne dokumente:

Člani upravnega odbora so imenovani v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije EU-OSHA. Svet za vsako državo članico imenuje predstavnike treh glavnih interesnih skupin, tj. vlade ter združenj delodajalcev in delavcev. Evropska komisija imenuje svoje člane.

Vlogo predsednika upravnega odbora vsako leto izmenično opravljajo predstavniki treh interesnih skupin. Upravni odbor se sestaja dvakrat na leto, zapisniki sej pa so javno dostopni; glej seznam članov upravnega odbora in njihovih namestnikov, vključno z izjavami o interesu in povzetki življenjepisov.

Biro upravnega odbora

Je manjša usmerjevalna skupina, sestavljena iz 11 članov upravnega odbora. Sestaja se trikrat letno ter nadzoruje pripravo in izvajanje odločb upravnega odbora. Tudi zapisniki sej biroja so javno dostopni (glej spodaj).

Glej seznam članov biroja in njihovih namestnikov.