Spanje: Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen – kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden gegevens over Spanje gepresenteerd die zijn verzameld in het kader van een kwalitatief follow-uponderzoek bij de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) over het beheer van psychosociale risico’s in micro- en kleine ondernemingen. De leidinggevenden en werknemers die aan de enquête deelnamen, waren vaak niet op de hoogte van het nationale of sectorale beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk in het algemeen, en psychosociale risico’s in het bijzonder.

Ook bleek dat in micro- en kleine bedrijven minder aandacht aan psychosociale risico’s wordt besteed dan aan fysieke en veiligheidsrisico’s en dat de werkcultuur een doorslaggevende rol speelt bij het beheer van psychosociale risico’s. Een interessant aspect is dat sommige bedrijven naar aanleiding van de COVID-19-pandemie maatregelen hebben ingevoerd om psychosociale risico’s aan te pakken die zich kunnen voordoen bij werken op afstand.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bewustzijn van psychosociale risico’s zowel onder leidinggevenden als onder werknemers moet worden bevorderd. Daarnaast moeten werknemers sterker worden betrokken bij het in kaart brengen van psychosociale risico’s en de uitvoering van maatregelen om die risico’s aan te pakken.

Downloaden in: en